Ondertekening samenwerkingsafspraken jeugdhulp in het onderwijs
Op donderdag 3 december 2015 heeft Wethouder Erik van Beurden het convenant Samenwerkingsafspraken jeugdhulp in het onderwijs, samen met de partners: schoolbesturen HAAL en Voila, Stichting Katholiek Onderwijs Achterveld, Vereniging voor Montessori Onderwijs Leusden, Samenwerkingsverband de Eem en Larikslaan2, getekend.

Met het tekenen van het convenant onderschrijven de partijen een gezamenlijke missie: vroegtijdige, planmatige en passende ondersteuning voor kinderen en gezinnen in de gemeente Leusden, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De partners willen hun samenwerking hiermee bekrachtigen rondom kinderen en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben.

Om de gezamenlijke missie te realiseren zijn er schoolgebonden ondersteuningsteams. Als de basisondersteuning op school niet voldoet, wordt dit ondersteuningsteam ingezet om te werken aan integrale en planmatige interventies, samen met de ouders/verzorgers en het kind (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur).

Het team werkt met tijdige, adequate en integrale signalering, korte lijnen en snel overleg van direct betrokkenen en een aanpak die past bij wat er nodig is, zowel binnen het onderwijs als in de thuissituatie. Deze werkwijze draagt bij aan het versterken van de preventie en vroegsignalering bij van kinderen van 4-12 jaar. Mocht er naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen zijn, dan kun je terecht bij de co÷rdinator Passend Onderwijs Voila, Alette Rond arond@voilaleusden.nl.