Bouw Atria
De nieuwbouw voor De Vallei, De Klimrakker en De Bongerd is gestart en vordert gestaag. In de afgelopen weken is door bouwbedrijf Pellikaan en haar onderaannemers, hard gewerkt aan de fundamenten en het storten van de begane grond vloer.

De aannemer heeft veel last gehad van de forse regenval in december. Hierdoor was het niet mogelijk de grond voldoende draagkracht te geven. Pas na het opdrogen kon de grond worden afgetrild en werd begonnen met het storten van de vloer (zie foto).

In de week voor de kerstvakantie is een begin gemaakt met het opmetselen van de muren. Het is de bedoeling dat de vloerdelen van de eerste verdieping er rond de Kerst op liggen.

Over drie maanden probeert de aannemer het gebouw wind en waterdicht te hebben. Wij hebben er alle vertrouwen in dat er een kwalitatief hoogwaardig gebouw gerealiseerd wordt waar Leusden trots op kan zijn.

Wichert Eikelenboom