Transvita
Afgelopen december heeft de personeelsgeleding van de GMR van Voila, het College van Bestuur een positief advies gegeven over de deelname aan Transvita.

De doelstellingen die Transvita van de deelnemende besturen heeft meegekregen zijn:
  • Behoud van werkgelegenheid en het bevorderen van mobiliteit in de regio;
  • Passende inzet van vervangers, binnen de kaders van de WWZ;
  • Optimaal gebruik maken van de (extra)ruimte voor professionalisering en duurzame ontwikkeling (vitaliteit), die wordt geboden door de nieuwe CAO PO, met bijzondere aandacht voor de positie van vervangers;
  • Versterking van het loopbaanperspectief voor het personeel, ook op lange termijn;
  • Waarborgen van de duurzame inzetbaarheid van het personeel;
  • Wanneer mogelijk instroom van jonge leerkrachten bevorderen;
  • Voorkomen instroom in de WW van minimaal 60 fte door hen een plek te bieden in een vervangingspool waarvan de deelnemers een vaste aanstelling hebben.
Transvita richt zich op het behoud van personeel, de instroom van jonge leerkrachten, loopbaanbegeleiding van betrokkenen en het stimuleren van mobiliteit en vitaliteit. Uitgangspunt bij herplaatsing en mobiliteit is vrijwilligheid. Transvita opereert als gezamenlijke (virtuele) school en is onlosmakelijk verbonden met de vervangingsdienst, de PIO-invalpool. Door deelname aan Transvita verkleint het bestuur van Voila het risico op boventalligheid en het betalen van transitievergoedingen. Bij Transvita zijn 16 schoolbesturen aangesloten. Het gebied dat Transvita afdekt loopt van Gouda tot Amersfoort/Leusden en van Houten tot Huizen. Mocht je als leerkracht meer willen weten over Transvita, bezoek dan de website www.transvita.nl.